Kwaliteit waarborgen

Om de kwaliteit van mijn handelen en behandelbeslissingen te waarborgen, ben ik, tandarts J.W.E. van Beek, al sinds mijn afstuderen bezig om bij te blijven op mijn vakgebied door:

 • het volgen van universitaire na- en bijscholing, zowel theoretisch als praktisch
 • door het bijwonen van lezingen over vak gerelateerde (medische) onderwerpen
 • het bijhouden van diverse vakliteratuur

Onder “vakverdieping tandarts“ bij de tab kwaliteit kunt u dit nalezen. Tevens ben ik aangesloten bij het kwaliteitsregister tandartsen (KRT) sinds 2007, waarbij in 2012 en wederom in oktober 2018 herregistratie heeft plaatsgevonden geldig tot oktober 2025, omdat ik ruim voldaan heb aan de herregistratie eisen voor het volgen van voldoende nascholing en het bestuderen van voldoende vakliteratuur in de periode van juni 2012 t/m oktober 2018. klik hier voor certificaat KRT en bijlage


 • het omgaan met en behandelen van kinderen
 • het omgaan met en behandelen van angstige volwassenen en kinderen
 • het maken van esthetische witte vullingen en facings in/op de voortanden
 • het maken van (gecompliceerde) witte vullingen in kiezen
 • (moeilijke) wortelkanaal behandelingen
 • het herstel van (extreme) slijtage van het gebit
 • uitneembare beugels
 • het behandelen van kaakgewrichtsklachten
 • het behandelen van verkeerde mondgewoonten bij kinden met een T4K (trainer for kids)
 • (moeilijke) verwijdering van tanden en kiezen
 • (frame) protheses
 • bleken van “dode verkleurde” en normale tanden en kiezen
 • uiteraard normaal kroon en brugwerk

Verder vind ik het heel erg belangrijk dat ik bij blijf op algemeen medisch gebied en ik probeer altijd op de hoogte te zijn en te blijven van de werking die het gebit heeft op de rest van het lichaam.


Ik heb twee sterke drijfveren en dat zijn:

 • dat ik probeer om de moeilijke gang naar de tandarts zo normaal mogelijk te laten zijn. Dus ik heb altijd aandacht voor mijn patiënt en neem ook extra tijd als dat nodig is ter geruststelling.
 • dat ik probeer om uw eigen preventie (= het voorkomen van problemen) en uw eigen zelfredzaamheid met onze ondersteunende hulp zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Verder treft u, doordat ik een zo breed mogelijk scala aan behandelingen beheers en aanbied, bijna altijd mij als behandelaar. Het blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen sterke behoefte hebben aan een vaste eigen tandarts die ook de regie voert bij eventueel noodzakelijke verwijzingen.


– Bij acute pijnklachten kunnen mijn eigen patiënten altijd dezelfde dag terecht en bij ongevallen direct als de tandarts aanwezig is, waarneming overdag bij afwezigheid of in het avond/weekend is uiteraard geregeld.
– Een afspraak maken voor mijn eigen patiënten kan binnen drie weken, maar dan moet u zich wel willen en  kunnen aanpassen aan ons afsprakenrooster.
– De praktijk is voor iedereen goed bereikbaar, er zijn geen trappen of hoge drempels.
– Wij houden ons aan de WIP 2007 (Wet Infectie Protocol) richtlijn en gebruiken o.a. bij iedere patiënt gesteriliseerde hoekstukken. Dit steriliseren gebeurt in een speciaal hoekstukken sterilisatie apparaat (DAC Universal) Het instrumentarium wordt gereinigd en gedesinfecteerd in een thermodesinfector (Miele Professional G7881) en/of vacuumautoclaaf (Melag Vacuclav 41B+)
– Vanwege het steeds vaker voorkomen van latexallergie bij patiënten werken wij al sinds  2008 geheel latexvrij.
– Röntgenfoto’s worden sinds 2000 digitaal gemaakt, waarbij ik de stralingsbelasting zo laag mogelijk probeer te houden. Röntgenfoto’s voor het zoeken naar gaatjes worden gemaakt op termijnen die afhankelijk en gebaseerd zijn op het van u gemaakte gaatjes risicoprofiel (vlgs Mettes et al)
Digitale röntgenopnames zijn verder milieuvriendelijk omdat er geen ontwikkel en fixeer chemicaliën hoeven te worden gebruikt en afgevoerd.


 • Op door mij gemaakte kronen en bruggen geef ik 5 jaar garantie, bij normaal gebruik en mits de patiënt zich houdt aan mijn instructies en verzorging en dat  er periodieke controle afspraken worden gemaakt.
 • Op door mij gemaakte, sinds 1990 altijd witte, vullingen geef ik 5 jaar garantie, ook bij normaal gebruik en mits de patiënt zich houdt aan mijn instructies en verzorging en dat er  periodieke controle afspraken worden gemaakt.