Kaakgewrichtsklachten – Tandartsenpraktijk van Beek – Honselersdijk

Kaakgewrichtsklachten

INSTRUCTIE BLAD OEFENINGEN

Zoals U reeds verteld is, heeft u een storing in het normale bewegingspa­troon van het kauwapparaat, waartoe tanden, kauw­spieren en kaakgewrichten behoren. Zelfs al heeft u op het ogenblik veel klachten, dan toch dient u zich te realiseren dat het hier een onschuldige afwijking betreft.
Het is echter wel van groot belang dat u zo snel mogelijk weer een normale beweging van de onderkaak aanleert, waardoor het gewricht niet meer overbelast wordt.

Lees dit instructieblad goed door alvorens u met de oefeningen begint.

Het belangrijkste: voer de onderstaande oefeningen precies uit, verlies uw geduld niet. Hoedt u er vooral voor niet te vroeg met de oefeningen op te houden. U dient er ook mee door te gaan, indien na enkele dagen reeds vermin­dering van de klachten optreedt.
Het doel van de oefeningen: is het oefenen in het juiste gebruik van de kauw­spie­ren, het goed bewegen van de onderkaak en mede daardoor het normale kauwen tijdens het eten. Zodra dit doel bereikt is, verdwijnen ook de klach­ten.

DE OEFENINGEN:

Van boven naar beneden over het midden van een spiegel plakt u een zwarte draad, die u onder en boven met een stukje plakband bevestigt. Doe nu de tanden iets van elkaar, zodat deze elkaar net niet raken. Doe de lippen iets vaneen zodat het midden tussen de bovenste en de onderste snijtanden zichtbaar wordt. Houdt het hoofd zo dat de draad van de spie­gel precies samenvalt met het midden van de snijtanden.
Rol nu de tongpunt zo snel mogelijk naar boven en naar achte­ren, zodat de tongpunt het verhemelte raakt. De tong moet in deze positie blijven, ook al kost u dit veel moeite. Beweeg nu de onderkaak met alle kracht naar achteren. De onder- en boventanden mogen elkaar niet raken. Stel u nu voor alsof u met de onderste snijtanden op het verhemelte wilt bijten. Span de spieren die dit kunnen doen krachtig aan, maar houdt de tanden van elkaar!
Let er in de spiegel ook goed op dat u niet naar links of naar rechts afwijkt. De onderkaak en de tong houdt u gedurende 20 seconden in deze stand. Daarna ontspant u de spieren weer. Dit ontspannen moet eveneens 20 seconden duren. Het aanspannen van de spieren en het ontspannen doet u 10x achter elkaar. Steeds moet de tong weer de stand naar achter op het verhemelte innemen. Herhaal deze oefening driemaal per dag, ’s morgens en ’s avonds. Indien mogelijk is het nog beter deze oefening vaker te herha­len.
Indien u de oefening goed uitvoert, kunt u direct voor het oor met de wijsvin­ger een spier voelen die zich aanspant als u de onderkaak op de juiste wijze naar achter trekt. Het aanspannen van deze spier moet links en rechts op dezelfde wijze te voelen zijn.

Na 3 a 4 dagen verandert u de oefeningen enigszins. U doet alles precies op dezelfde wijze als boven beschreven, maar nu opent u daarbij langzaam de mond. Blijf vooral goed in de spiegel kijken om te controleren of de onderkaak niet naar links of naar rechts afwijkt. In het begin zal dit moeilijk zijn, zodat het op de juiste wijze recht openen slechts over een kleine afstand zal lukken. Probeer iedere dag iets verder en iets sneller te openen. In het algemeen zal na ongeveer 8 a 10 dagen de mond snel en zonder slingerende beweging geopend kunnen worden.
Al na enkele dagen zult u de oefeningen zodanig beheersen, dat u deze handleiding niet meer nodig heeft. U kunt zelfs gaan oefenen zonder spiegel. Geleidelijk aan moet u ook proberen de onderkaak op dezelfde wijze naar achteren te houden, zonder daarbij de tong naar achteren te brengen.

 

Tot slot enkele algemene richtlijnen:

Gedurende een periode van 2 a 3 weken moet u een wijde mondopening achterwege laten. Bij het eten de voortanden niet gebruiken om iets af te bijten. (zoals appels, broodjes enz.)
Ook de kaakge­wrichten niet misbruiken door nagelbijten, draadjes afbijten, velletjes afbijten van de lippen, spelden vasthouden, op potlood of ballpoint bijten. Bij al deze bewegingen komt de onderkaak teveel naar voren en wordt het gewricht teveel belast. Bij het geeuwen direct de handpalm tegen de kin drukken om het verder opengaan van de mond tegen te houden.